For private            PSYKOLOG LINDA TILSTED KNUDSEN

         Cand. psych. Autoriseret

            Specialist i Psykotraumatologi
            Specialist i Psykoterapi for voksne

             Medlem af Dansk Psykolog Forening

             Medlem af EMDR Danmark & EuropaLinda Tilsted Knudsen


Autoriseret psykolog

Cand.psych.

Specialist i Psykotraumatologi
Specialist i Psykoterpi for voksne


Telefon: 52 74 33 43

Mail: psykolog@lindatilstedknudsen.dk


Klinik:

Vestermøllevej 116

8380 Trige


Frederiksgade 79

8000 Aarhus C


Mulighed for terapi i eget hjem


Jeg tilbyder inividuel rådgivning og psykologisk behandling til unge og voksne mænd og kvinder, og for par, familier og mindre grupper.


Jeg har stor erfaring inden for følgende områder:

 

Akutte traumer

  •  Overfald

  •  Uheld, trafikuheld og arbejdsskader

  •  Seksuelle overgreb og voldtægt

  •  Røveri


Post Trauamtisk Stress - PTSD


Senfølger efter tidligere traumer og udviklingstraumer

  •   Omsorgssvigt, neglect

  •   Seksuelle overgreb i barndommen

  •   Vokset op med vold i hjemmet

  •   Vokset op med misbrug i familien


Sygdom

  •  Akut sygdom

  •  Kronisk sygdom og smerter

  •  Livstruende sygdom

  •  At leve med alvorlig syg pårørende

  •  Ved livet afslutning. Tab og sorg, at vende tilbage til livet igen efter at have

      mistet nærtstående

 

Sexologisk rådgivning


Depression og stress


Angsttilstande


Problemer i nære relationer


Belastninger i forbindelse med større og mindre livsændringer og kriser


Eksistentielle problemstillinger og kriser


Coaching