Erfaring            PSYKOLOG LINDA TILSTED KNUDSEN

         Cand. psych. Autoriseret

            Specialist i Psykotraumatologi
            Specialist i Psykoterapi for voksne

             Medlem af Dansk Psykolog Forening

             Medlem af EMDR Danmark & EuropaLinda Tilsted Knudsen


Autoriseret psykolog

Cand.psych.

Specialist i Psykotraumatologi
Specialist i Psykoterpi for voksne


Telefon: 52 74 33 43

Mail: psykolog@lindatilstedknudsen.dk


Klinik:

Vestermøllevej 116

8380 Trige


Frederiksgade 79

8000 Aarhus C


Mulighed for terapi i eget hjem


2015 -                  Center for seksuelt misbrugte, CSM Midt Nord, Aarhus.

                             Behandling af voksne mænd og kvinder med senfølger efter seksuelle

                             overgreb i barndommen, samt udviklingstraumer.

                             Individuelle- og gruppeterapeutiske forløb, samt psykoedukative forløb.

                             

     VISO specialist med rådgivningsforløb til mænd og kvinder udsat for

     seksuelle overgreb i barndommen. Desuden udredende forløb.

                 

2014 -  2015        Sexologisk Center og Center for Voldtægtsofre, Aalborg

                             Universitetshospital.                                                                             

                             Psykologisk behandling og rådgivning af  mænd og kvinder, enlige og par,

                             med forskellige typer af problemer med seksualiteten, fysisk nærhed,

                             erotik og sanselighed.


                             Psykologisk behandling af kvinder og mænd udsat for voldtægt eller

                             andre seksuelle overgreb,  i det akutte forløb.

                             Behandling af kvinder og mænd med senfølger efter tidligere voldtægter

                             og/eller seksuelle overgreb.


2011 -  2014        Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

                             Ansat som psykolog med funktion i palliation på Onkologisk afd.,

                             Hæmatologisk afd., Urologisk afd., Lungemedicinsk afd. og Mave-

                             tarmkirurgisk afd. 

                           

                             Rådgivning og psykologisk behandling af mænd og kvinder med et bredt

                             spekter af alvorlige sygdomme. Herunder en overvejende del med
                             kroniske 
eller livstruende uhelbredelige sygdomme, samt ved livets
                             afslutning.

                     

                             Desuden rådgivning og behandling til klienters pårørende. Voksne såvel

                             som børn, samt efterladte. Individuelt såvel som familien.


                             Tværfagligt samarbejde med skoler, sociale myndigheder, 
                             arbejdsmarkedet, 
sundhedspersonale, politi m.m.

                             Rådgivning, supervision og sparring, bredt tværfagligt og

                             unifagligt.


2010 – 2011        Det Palliative Team, Århus Universitetshospital

                             Psykologisk rådgivning og behandling til mænd og kvinder med alvorlige

                            uhelbredelige sygdomme, samt deres pårørende.

                            Omfattende ligeledes ved livets afslutning og efterladte. Individuelt såvel

                            som familier.


2009                    Psykolog ved Allévia – tværfagligt smertecenter

                             Psykologisk rådgivning og behandling til mænd og kvinder med kroniske

                            smerter.


2009- 2011         Privatpraktiserende som konsulent ved Psykologgruppen

                            Daghøjskolen Gimle i Århus

                            Psykologisk rådgivning og behandling til mænd og kvinder sygemeldte med

                            depression og/eller stress. Individuelt og i grupper.

                           

                            Undervisning og psykoedukative forløb for hold med op til 15 deltager,

                            mænd og kvinder, hvor klienterne er sygemeldte med depression og/eller

                            stress.


                            Hold med Mindfulness.


                            Tværfagligt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, sociale 
                            myndigheder, 
arbejdsmarkedet, sundhedspersonale m.m.


2008 -                 Privat praksis.

                           Rådgivning og behandling af klienter med et bredt spekter af

                           problemstillinger herunder angst, depression, stress, traumer, vold, tab,

                           selvmordstanker,  misbrug, livskriser og problemer i relationer.   


2006 - 2009        Psykolog ved Center for Voldtægtsofre i Århus.

                           Psykologisk rådgivning og behandling af traumatiserede mænd og kvinder,

                           unge og voksne, udsat for seksuelle overgreb og vold.

                           Mennesker med traumereaktioner, angst, depression, sociale problemer,

                           misbrug, senfølger m.m. En del med konkurrerende psykiske lidelser og en

                           del med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, samt neglect og

                           omsorgssvigt.

                           Individuelt og i grupper.


                           Udfærdigelse af erklæringer, status og vurderinger.

                           Tværfagligt samarbejde med skoler, sociale myndigheder, arbejdsmarkedet,

                           sundhedspersonale, politi m.m.

                           Rådgivning, supervision, sparring og samarbejde bredt tværfagligt og

                           unifagligt.


2006 – 2007       Kræftens Bekæmpelse i Vejle. 

                           Deltagelse i planlægning og udførelse af gruppetilbud for børn, drenge og

                           piger, hvis forældre var alvorligt og terminalt syge af cancer. Børnenes alder

                           fra 3 til 14 år.


2019                   Godkendt specialist i Psykoterapi for voksne
2015                   Godkendt specialist i Psykotraumatologi

2009                   Autoriseret

2005                   Kandidat, cand. psych, i Psykologi fra Aarhus Universitet
 

Tidlgere uddannelse, kariere og erhvervserfaring:

1999 - 2005         Freelance sygeplejerske ved vikarbureauer.

1992 - 2002         Anæstesisygeplejerske, anæstesiafdelingen Århus Amtssygehus.

1990 - 1992         Sygeplejerske på skadestuen    , Rigshospitalet. 

1990                    Sygeplejerske på almen medicinsk afdeling, Akranes Sygehus, Island.

1987 - 1990.        Sygeplejerske på Thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet.

                           Behandling, pleje, omsorg, støtte, vejledning og rådgivning til patienter

                           mellem 0 og 100 år, samt deres pårørende, også i tilfælde hvor

                           operationen havde dødelig udgang.

1986 - 1987         Sygeplejerske på ortopædkirurgisk afd., Frederiksberg Hospital.

1982 - 1986         Sygeplejeskole i Herning.